Ново!

Републичка... 2015

На овој страници можете преузети пропозиције и пријавни лист за Републичку изложбу фотографије - Чачак 2015 (кликнути на слику).
Републичка изложба фотографије суштински има две целине: појединачне радове и фото-серије. Код појединачних фотографија сваки рад се гледа и вреднује посебно, независно и без утицаја других радова од истог аутора, а код серије, коју чине четири рада, радови се процењују и вреднују као неодвојива целина. (из каталога Дана фотографије - Чачак 2014)

Награђене фотографије 2015.